Persondatapolitik

Nedenstående forklarer, hvordan og med hvilket formål Skole-kirke-Samarbejdet i Skanderborg og Odder indsamler, behandler og beskytter personoplysninger i forbindelse med projekttilmeldinger. 
 
Hvilke oplysninger indsamler vi?
Projekttilmelding sker igennem vores hjemmeside.
 
Ved projekttilmelding afgiver læreren følgende oplysninger:
 • Projektets titel
 • Lærerens navn
 • Lærerens telefonnummer
 • Lærerens mailadresse
 • Arbejdspladsen/skolen
 • Klassens navn fx 2.a
 • Antal elever i den tilmeldte klasse
Hvad bruger vi oplysningerne til?
Oplysninger indsamlet i forbindelse med projekttilmelding eller andre samarbejder bruges til projektkoordinering og information af de involverede parter i forbindelse med de tilmeldte projekter. Det kan bl.a. være følgende:
 • Projektets navn, lærerens navn og skolens navn kobles sammen og bruges til at koordinere tilmeldinger, udsendelser mv. 
 • Mail og telefonnummer bruges til kommunikation, remindere og fremsendelse af materialer, samt i forbindelse med koordinering med eksterne samarbejdspartnere ved kirkebesøg, lærerkurser eller andre “ud af huset”- arrangementer.
 • Klassens navn og antal af elever bruges til at sikre, at der ikke sker overbookinger, samt at kunne medsende det nødvendige antal elevmaterialer, adgangskoder og andet.
 • Email benyttes til at sende den nye årsplan i digital form, nye informationer eller ekstra tilbud til skolerne
Hvordan opbevares og beskyttes oplysningerne?
Oplysningerne opbevares på en liste i en dropbox, hvortil kun Skole-Kirke-Samarbejdets medarbejdere kan tilgå dem. 
 
Hvert år laves en oversigt over projektertilmeldinger med projektets navn, skolens og klassens navn. Listen bruges til at evaluere på projekterne. 
 
Oplysningerne om lærerens navn, mail og telefonnummer opbevares i 2 år, hvorefter de slettes. Ønsker læreren oplysningerne slettet inden den 2 årige periode, kontaktes Skole-Kirke-Samarbejdet på mail:
Kontakt:
Kirstine: kirma@km.dk
Pernille: psh@km.dk