Formet af ler - indskoling

Jesus og juleevangelierne - mellemtrin

Øjeblik - mellemtrin

Påske og Pesach - mellemtrin

Kierkegaard på SoMe - udskoling