Påske og pesach

Gennem små film fortæller børn til børn om, hvordan de fejrer højtiderne pesach og påske, og hvad de betyder.

Lighedstræk
Den jødiske pesach og den kristne påske tager udgangspunkt i to forskellige fortællinger, men der er alligevel nogle lighedstræk. Ikke mindst fordi Jesus fejrede pesach med sine disciple i Jerusalem, da han blev blev pågrebet, dømt og korsfæstet.

Jerusalem
Derfor begynder projektet i Jerusalem, så eleverne får kendskab til byens store betydning for både jøder, kristne og muslimer.
Herefter skal eleverne arbejde med henholdsvis den kristne påske og den jødiske pesach med mulighed for et udblik til den muslimske offerfest. Hvilke fortællinger ligger bag højtiderne? Hvorfor er de vigtige? Og hvordan fejres de religiøst og kulturelt?

Kreativ afslutning
Som afslutning på projektet skal eleverne med inspiration fra det jødiske sederfad sætte mad til den kristne påskefortælling.

Kirkebesøg
På kirkebesøget vil eleverne gennem en jagt på påskens genstande, der er gemt i kirkerummet møde fortællingen om påskens fire påskedage: Palmesøndag, skærtorsdag, langfredag og
påskesøndag.

 

 

 

Målgruppe: 4. – 6. klasse 

Fag: Kristendomskundskab

Lektioner: 6 – 8 lektioner

Periode: Fra september 2022