Øjeblik

– om at se hinanden

Hvad vil det sige at være usynlig? Hvad vil det sige at se hinanden? Og kan man ligefrem blive usynlig, hvis man ikke bliver set?

Tove Jansson: Det usynlige barn
Eleverne arbejder i dette projekt med Tove Janssons
fantastiske fortælling Det usynlige barn. Pigen Nini er blevet så overset, at hun er blevet næsten usynlig, men heldigvis kan det lade sig gøre at lande i et ’seendefællesskab’. Tove Jansson fortæller med stor empati, og helt usentimentalt, om det livsvigtige i at blive set.

Søren Kierkegaard
I forlængelse af Det usynlige barn præsenteres eleverne for Søren Kierkegaards tanker om at se og blive set af andre. For Kierkegaard er måden, hvorpå vi ser hinanden altafgørende, da vi med et enkelt øjekast kan tillægge eller frakende hinanden betydning.

Lærerkursus

I forbindelse med projektet udbydes et lærerkursus om etik og livsfilososfi i undervisningen. Se mere – og meld dig til under Lærerkurser.

Målgruppe: 4.-6. klasse 

Fag: Kristendomskundskab, dansk og billedkunst

Lektioner: 9 lektioner samt evt. 3 lektioners kreativ afslutning

Periode: Fra september 2022