Men størst af alt

– om misundelse og kærlighed

Billedbogen Men størst af alt

Gud har skabt hele jorden på sølle syv dage: Bjergene, havene, alle dyrene. Og Gud har skabt mennesket. Fanden har kun lavet småting, tidsler, hvepse, slagregn, og han er misundelig på Gud, især over det med menneskene, fandens misundelig.

Men Fandens Oldemor har en god idé…

Med afsæt i fire filosofiske tilgange skal eleverne undersøge fænomenet misundelse og herunder dets modsætning, kærlighed.

I deres undersøgelse arbejder de med Kim Fupz Aakesons og Cato Thau-Jensens billedbog Men størst af alt og de to bibelske tekster Kain og Abel samt lignelsen Arbejderne i vingården.

Kristendomsfaglige begrebspar

I undersøgelsen indgår også, at eleverne skal analysere fortællingerne ud fra temaerne kærlighed og had, godt og ondt, retfærdighed og uretfærdighed – tre begrebspar i kristendoms-

fagets kompetenceområde livsfilosofi. Målet er endvidere, at eleverne øver deres evne til filosofisk og refleksiv tænkning gennem forskellige filosofiske tilgange.

Misundelse og kærlighed i foldebog

Afslutningsvis fastholder eleverne deres iagttagelser og tanker om misundelse og kærlighed i en foldebog.

Projektet indeholder:

Lærervejledning

Et eksemplar af billedbogen Men størst af alt pr. lærer

Lærerkursus:

Husk vores lærerkursus: Fupz og bibelhistorier

Læs om det her:https://sks-skanderborg.dk/fupz-og-bibelhistorier/

Målgruppe: 4. – 6. klasse 

Fag: Kristendomskundskab og dansk

Lektioner: 6 – 8 lektioner

Periode: Fra sept. 2024