Man kan da ikke gå på vandet!?

– om at læse bibelske tekster med forskellige briller

Hvordan ser verden egentlig ud?

Verden tager sig forskelligt ud, alt efter hvilke briller man ser den igennem – og sådan forholder det sig også med tekster. Vi ser og læser altid verden fra det sted, vi selv står. Vi ser en del, mens noget andet forbliver skjult.

I projektet her præsenteres dette med brillen som metafor for forskellige synsvinkler.

Eleverne arbejder med metaforen som en erkendelseskategori, der illustrerer, at menneskers blik og perspektiv på tilværelsen sjældent er helt ens. Metaforforståelsen leges ind med ”brillefodbold” og andre øvelser.

Nyproduceret tegnefilm

De forskellige perspektiver introduceres i en nyproduceret tegnefilm, hvor en dreng læser fortællingen om Vandringen på søen med tre forskellige briller. Eleverne læser derefter to andre bibelske tekster med projektets briller og undersøger om brillerne repræsenterer forskellige pointer i teksterne.

Gennem hele forløbet arbejder eleverne med en lille kasse, hvor kassens sider repræsenterer forskellige udlægninger af et begreb eller en tekst.

Kassen indgår også i projektets kirkebesøg, hvor eleverne erfarer, at også i kirkerummet kan ord og begreber betyde andet og mere, end det man kan se med det blotte øje.

Afrundende skriveworkshop

Projektet afrundes med en skriveworkshop designet af forfatter Mette Vedsø.

Via forskellige ord-skulpturer kommer projektets briller i spil og sættes i relation til metaforen VEJ.

Alle elever producerer tre skriftlige værker, som viser, at der også altid er flere mulige perspektiver på tilværelsen.

Projektet indeholder:

Nyproduceret tegnefilm fra Tiny Film

Spørgekort til gruppearbejde

En lille kasse pr. elev

Lærervejledning

Hjemmeside

Mulighed for kirkebesøg

Målgruppe: 5. – 6. klasse 

Fag: Kristendomskundskab og dansk

Lektioner: 11 lektioner plus evt. kirkebesøg

Periode: Fra sept. 2023