Fupz og bibelhistorier

– eksistens, humor og guds

 

Dato: 1. oktober 2024, kl. 14:30-16:00

Hvor: Krøyer Kielbergs Vej 3, 4.tv, 8660

 

V/ Hanne Kirk, underviser i Drama og Fortælling på Den Frie Lærerskole.

Mundtlig fortælling er et magisk redskab til at skabe nærvær og levende formidling i klasserummet. Derfor skal vi øve os i at fortælle på dette lærerkursus. Du får masser af inspiration til at komme i gang som fortæller med små øvelser, som kan bruges direkte i din undervisning. Dette kombineres med korte oplæg om bl.a. hjerneforskning, æstetik- og narrativitetsteori, for at se på, hvad fortælling kan, og hvorfor det er vigtigt med den mundtlige fortælling i skolen.

I den mundtlige fortælling kan vi skabe et levende, intenst og forpligtende fællesskab. Her kan vi dele vores livserfaringer og vigtige kulturbærende fortællinger kan gives videre i fortællingens form. Grundtvigs begreb om ’det levende ord’ er brugt på mange måder og i mange sammenhænge og kan være svært at få greb om. Sikkert er det dog, at ord kan opleves som levende når det handler om mundtlig fortælling.