Fra Betlehem til jerusalem

– til elever med autismespektrumforstyrrelser

Til specialklasser:

Dette projekt er blevet til med et ønske om at imødekomme elever med ASF særlige læringspræferencer. Materialet er enkelt, genkendeligt og stringent i sin opbygning. Det anvender en visuel formidlingstilgang og konkrete genstande som facilitator for læring.

Eleverne opnår med projektet indsigt i, hvorfra kristendommen udspringer, hvad der kendetegner den som religion, samt hvordan kristendommen gennem mere end 1000 år har sat sine spor i vores samfund.

Beskrivelse af forløbet
Forløbet indledes med, at eleverne ser en explainerfilm om den historiske Jesus. Herefter arbejder eleverne med 8 tegnede bibelfortællinger om Jesu liv. Til hver fortælling er knyttet en genstand som visuel igangsætter.

Lektionerne i forløbet spejler hinanden, så eleverne vil finde genkendelse og rutine i aktiviteterne:

  1. Samtale om genstand
  2. Se tegnet bibelfortælling
  3. Arbejde med opgaver i elevhæftet 

Kirkebesøg
Forløbet afsluttes med et kirkebesøg med fokus på troens Jesus. Skrinet med genstandene medbringes, og anvendes som en visuel reminder til de bibelske fortællinger, eleverne har arbejdet med i klassen, og de knyttes til steder og ritualer i kirken.

Projektet indeholder:

         Lærervejledning

–          Skrin med en genstand til hver lektion

–          Elevhæfte med: Landkort over Israel, plakat med historiske fakta, 7 forskellige kategorier af differentierede opgaver til hver af de 8 bibelske fortællinger

–          Klistermærkeark

–          Hjemmeside med bl.a. explainerfilm om den historiske Jesus og 8 korte tegnede film med gendigtede bibelske fortællinger

–          Kirkebesøgsvejledning

 

Mange elever med ASF foretrækker at kommunikere på engelsk. Derfor kan man også finde de små film med bibelhistorier og nogle af elevopgaverne på engelsk.

Målgruppe: 4. – 6. klasse 

Fag: Kristendomskundskab 

Lektioner: 8 – 14 lektioner plus evt. kirkebesøg

Periode: Fra sept. 2024