Formet af ler

Gør dine elever fortrolige med de to skabelsesberetninger fra Det Gamle Testamente på en kreativ og skabende måde. Eleverne skal arbejde med ligheder og forskelle i de to bibelske fortællinger, med kig ud til andre religioners skabelsesmyter.

Ved hjælp af en lille film bliver eleverne præsenteret for lerets historie, og hvordan det har spillet en vigtig rolle i flere religioners skabelsesmyter. Eleverne bliver også klogere på, hvordan leret har og har haft en væsentlig betydning for menneskers liv igennem tiden.

Kreativt produkt
Undervejs i arbejdet med fortællingerne skal eleverne selv skabe væsener ud af ler og afprøve forskellige metoder og teknikker, som fremkalder personlighed og karakter. Elevernes væsener bruges som brikker i det afsluttende, evaluerende spil.

Kirkebesøg
I projektet indgår også muligheden for et kirkebesøg. Her vil eleverne sammen med præsten i den lokale kirke opleve den kristne grundfortælling om, hvordan Gud skabte verden på syv dage.

Projektet indeholder:
Lærervejledning
Spilleplader, kort og terninger
Hjemmeside med film, kopiark og indtalte myter
Mulighed for kirkebesøg

Målgruppe: 1. – 3. klasse 

Fag: Kristendomskundskab og billedekunst

Lektioner: 8 lektioner samt et kirkebesøg

Periode: Fra september 2022