Den etiske kode

– om etik og robotter

I dette projekt skal eleverne arbejde med at koble etik og kodning – helt uden brug af computere!

Hvad er en robot?

Eleverne skal først lære om, hvad en robot er, hvordan den fungerer ud fra kodning, hvorfor en robot handler, som den gør og om en robot overhovedet kan handle etisk? De skal selv prøve at lave koder med fysiske materialer. Eleverne skal herefter lære om den gyldne regel og prøve at lave en kode, der beskriver den barmhjertige samaritaners handlinger. Gennem forskellige cases skal eleverne tage stilling til, hvad de ville gøre, hvis de så et menneske, der havde brug for hjælp.

Robot-gårdvagt

Til sidst i projektet skal eleverne programmere en robot-gårdvagt, så den kan hjælpe i en række situationer i frikvarteret.

Projektet er et forsøg på at koble forsøgsfaget teknologiforståelse med kristendomskundskab. Det kræver ingen forudgående viden om teknologiforståelse at undervise i projektet.

Projektet indeholder:

Lærervejledning

Klassesæt af elevfoldere

Hjemmeside

Lærerkursus

Husk vores lærerkursus: Kunstig intelligens i kristendomskundskab

Læs om kurset her: https://sks-skanderborg.dk/kunstig-intelligens/

Målgruppe: 4. – 6. klasse 

Fag: Kristendomskundskab og evt. teknologiforståelse

Lektioner: 6 lektioner

Periode: Fra sept. 2024