Sorg og livsmod

– når de mindste rammes af sorg

Hvert år rammes et stort antal børn af pludselig sorg, fordi de mister en af deres nærmeste, eller fordi der er opbrud i deres familie pga. fx skilsmisse. Andre udsættes for omsorgssvigt og lever i sorglignende tilstande pga. forældres misbrug, manglende tilstedeværelse/nærvær, kroniske sygdomme eller fattigdom.

Som sorgramt har man typisk en oplevelse af at blive isoleret bag en mur af tavshed, fordi omgivelserne er usikre på, hvordan de skal håndtere situationen.

Med afsæt i seks nyproducerede fabel-tegnefilm om ovenstående emner fra Tiny-film, der gennem årene har produceret en lang række tegnefilm til DR, sættes i børnehøjde fokus på, hvad sorg er; hvornår den kan ramme én; og hvordan den kan håndteres af såvel omgivelserne som af den sorgramte selv.

I bred forstand er der tale om et forsøg på at øge elevernes handlekompetence i deres indbyrdes relationer og i forhold til de voksne omkring dem.

Forløbet byder også på et besøg i den lokale kirke, hvor eleverne arbejder med begreberne: sorg, håb og trøst.

Vær opmærksom på, at projektet ikke er tænkt som en del af en sorgbearbejdelse.

Målgruppe: 2. – 3. klasse 

Fag: Kristendomskundskab og dansk

Lektioner: 6-8 lektioner

Periode: Fra september 2021