Slotskirkens 450 års jubilæum!

Der er kun to tider tilbage: onsdag d. 7. sept. kl. 10.30 – 11.30 og 11.30 – 13.00

Skriv en mail til os hvis du ønsker en af tiderne: kirma@km.dk

Kongens nye jagtslot
I 1561 gav Frederik 2. besked til lensmanden på middelalderborgen, Skanderborg, at han skulle lade Øm Kloster nedrive og bruge byggematerialerne til at opføre et slot, der var en renæssancekonge værdig. Kongen havde brug for et jagtslot med en riddersal, når han skulle invitere vigtige gæster på jagt og beværte dem med god mad til store festbanketter.

1572
Det tog nogle år at få ombygget den gamle borg, men i december 1572 kunne kongen endelig tilbringe julen og nytåret på slottet med sin dronning Sofie, som han netop var blevet gift med om sommeren i København. Man kan stadig se indskriften: ”anno 1572” udskåret i karmen over døren ind til prædikestolen i Slotskirken.

450 års-jubilæum
I anledning af Slotskirkens 450 års-jubilæum inviterer vi og Museum Skanderborg til et undervisningstilbud, hvor eleverne lærer om slottets historie og Frederik 2. og om, hvordan kongen brugte sin kirke dengang.

Forløbet varer 90 minutter og foregår i og omkring Skanderborg Slotskirke.

Målgruppe: 6. – 7. klasse 

Fag: Kristendomskundskab og historie

Lektioner: 2 lektioner

Periode: D. 7. sept. kl. 10.00 – 11.30 og

11.30 – 13.00