Æstetiske lærerprocesser

Dato: 13. september 2022, kl. 14:30-16:30
Hvor: Krøyer Kielbergs Vej 3, 4.tv, 8660

V/ Susanne Bøgeløv Storm fra Æstetisk Læring.

Skab æstetiske læreprocesser i Dansk og
Kristendom – med didaktiske redskaber fra
læringsteater

På denne workshop får deltagende lærere en praktisk indføring i konkrete legende og handleorienterede læringsteater-aktiviteter, der kan skabe æstetiske læreprocesser for eleverne med udgangspunkt i fagene Dansk og Kristendom.

Alle læringsredskaberne, der præsenteres på workshoppen, er inkluderende, gruppestyrkende, samarbejds- og tryghedsskabende og fremmer oplevelsen af tilstedeværelse i nuet hvor fællesskabet omkring det faglige indhold er i fokus.
Vi arbejder med at skabe ”læring med kroppen forrest”, så eleverne går fra at være passive modtagere til at oplever sig selv som aktive deltagere i undervisningen, med stor faglig indlevelse.
Workshoppen starter med et kort oplæg om æstetiske læreprocesser i teori og praksis.