Kom frit frem

– perspektiver på kvinder og kristendom

Hvilken rolle har kvinder spillet i kristendommens historie? Hvilken betydning har kristendommen haft for synet på kvinder i vesten? Og hvad står der egentlig om det i de bibelske tekster og kristne kilder?
De seneste år har der været et stigende fokus på kvinders rolle i alt fra politik, medier, kunst, historie og erhvervsliv.

Dette projekt går videre ad den sti og zoomer ind på kvinder og deres rolle, plads og betydning i kristendommen og dens historie.
I projektet arbejder eleverne undersøgende og historisk-kritisk med Kilder, Kontekst og Kvindeskikkelser i 3 faser:

I fase 1 introduceres en citatplakat, hvorefter eleverne arbejder analyserende og fortolkende med fire historiske nedslag: GT, Urmenighed, NT og Den tidlige kirke.

I fase 2 præsenteres eleverne for en eller flere af otte nedslag om udvalgte kvindeskikkelser fra Bibelen og kristendommens historie igennem arbejdet med forskellige kilder. De otte kvindeskikkelser er de første kvinder, de seje kvinder, kvinderne hos Paulus, Jomfru Maria, de anonyme
kvinder, Maria Magdalene, helgeninder og kvindelige præster.

I fase 3 vender eleverne tilbage til citatplakaten og udarbejder et kulturprodukt ud fra deres tilegnede viden og refleksioner over projektet.

Målgruppe: 7. – 10. klasse 

Fag: Kristendomskundskab

Lektioner: Minimum 4 lektioner

Periode: Fra september 2022