God nok?

– om skyld skam og nåde

”Hvis bedre er muligt, er godt ikke godt nok!” Tidens unge har konstant et loft af idealer over sig. De bombarderes med slogans som ”Never settle”, ”Add to your day” – og ”Enjoy”. Men idealer er netop kendetegnet ved at være uopnåelige, og der opstår problemer, når de unge rent faktisk forventer af sig selv, at de skal idealerne. De føler sig forkerte, de skjuler sig, de skammer sig – og med skammen kommer ofte angsten.

 Projektet GOD NOK? beskæftiger sig med tre begreber, der er viklet ind i hinanden. Skyld hænger sammen med det, vi gør forkert, mens skam derimod er en følelse af at være forkert. Nåden er (ganske umoderne) en betingelsesløs accept af mennesket.

 Eleverne stifter bekendtskab med begrebernes indbyrdes påvirkning gennem tekstlæsning, filmklip og fysiske øvelser. De kommer til at analysere tekster af Karl Ove Knausgaard, filmklip fra serien SKAM og bibeltekster vha. nogle medfølgende ”definitionskort” og spilleregler.

 Definitionskortene hentes på projektets hjemmeside, hvor der også findes undervisningsvejledning og baggrundsmateriale.

 Projektet kan afsluttes med et besøg af præsten. Besøget er bygget op som et rollespil med 2 cases. Rollespillet kan evt. bruges som kulturteknik i forbindelse med eksamen.

Målgruppe: 7. – 9. klasse 

Fag: Kristendomskundskab, historie og samfundsfag

Lektioner: 4 – 10 lektioner inkl. besøg af jeres lokale præst

Periode: Fra september 2021