Escaperoom

– på sporet af den kristne kulturarv

ESCAPEROOM ER DESVÆRRE FULDT BOOKET OG KAN DERFOR IKKE BESTILLES

 

Danmark har været præget af kristendommen i mere 1000 år. Det har sat sine spor i kulturen – både synlige og mindre synlige, men hvad har kristendommen egentlig betydet for dansk kultur og samfund både i en historisk og i en nutidig kontekst? Dét er omdrejningspunktet for dette projekt.

Eleverne kender nok en del af de synlige spor så som kirker, Jellingestenen på indersiden af det danske pas og juleafslutning i kirken. Mange af de mindre synlige spor kender eleverne også til fra deres hverdag, men de tænker nok ikke umiddelbart, at de har en forbindelse til kristendommen.

I projektet skal eleverne undersøge spor fra den kristen kulturarv med udgangspunkt i temaerne: Skole, musik og omsorg.

Et andet omdrejningspunkt for projektet er Escape Room – både som et fysisk og et virtuelt rum.  Det fysiske Escape Room er det indledende besøg i den lokale kirke, hvor eleverne gennem udforskning af omgivelserne og løsning af opgaver og gåder sættes på sporet af de tre temaer.  Sporarbejdet sættes i gang ved besøget i den lokale kirke og fortsætter i et virtuelt rum, som er projektets tilhørende hjemme-side.

Målgruppe: 4. – 6. klasse 

Fag: Kristendomskundskab og historie

Lektioner: 6 lektioner samt et indledende kirkebesøg

Periode: Escaperooms i jeres lokale kirke i uge 2-5 2023